Obštudijska dejavnost

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​ Dodatne učne enote se študentu prištejejo k skupni vsoti doseženih ECTS kreditnih točk študijskega programa, v katerega je vpisan, a ne vplivajo na število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik.


Pozitivne izkušnje in vtisi udeležencev​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


 Pridružite se ekipi KOOD - dan odprtih vrat v Microsoft Teams (koda ekipe: pni6fjs), kjer lahko dostopate do posnetka predstavitve (zavihek Datoteke/Files > Recordings) in postavite dodatna vprašanja v zvezi z izvedbo kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.


Razpis kreditno ovrednotene obštudijske​ deja​v​nosti za študijsko leto 2022/2023 bo objavljen v maju 2022!


Razširili smo nabor učnih enot kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: ponujamo še več dejavnosti s področja športa in širimo vsebine na področja zdravja, ekonomije, tehnike ter še veliko drugih zanimivih vsebin! 

​​​​ Pogoji za prijavo
Prijavijo se lahko študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti Univerze v Mariboru na izmenjavi.

Rok za prijavo
Prijava poteka v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta oz. najkasneje do konca meseca septembra. Navedeni prijavni rok ne velja za učno enoto Strokovna praksa na ŠP 2. stopnje kot KOOD 1, 2, 3, 4. Na to učno enoto se je možno prijaviti kadarkoli med študijskim letom.

​​