Prijavni roki za vpis na UM

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vpiši se na UM. Ustvari si prihodnost.


Prijavljam se kot (izberi):
 • državljan/-ka RS oz. druge države članice EU.
 • državljan/-ka države nečlanice EU, ki ima stalno prebivališče v RS in je sam/-a ali vsaj eden od njegovih/njenih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezident RS za davčne namene.
 • oseba s priznanim statusom mednarodne zaščite ali kot prosilec/-ka za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti.
Prijavni rok:
Trajanje:
Status:
 • Slovenec/-ka brez slovenskega državljanstva.
Prijavni rok:
Trajanje:
Status:
 • državljan/-ka države nečlanice EU.
Prijavni rok:
Trajanje:
Status:
Prijavljam se kot (izberi):
 • državljan/-ka RS oz. druge države članice EU.
 • državljan/-ka države nečlanice EU, ki ima stalno prebivališče v RS in je sam/-a ali vsaj eden od njegovih/njenih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezident RS za davčne namene.
 • oseba s priznanim statusom mednarodne zaščite ali kot prosilec/-ka za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti.
Prijavni rok:
Trajanje:
Status:
 • Slovenec/-ka brez slovenskega državljanstva.
Prijavni rok:
Trajanje:
Status:
 • državljan/-ka države nečlanice EU.
Prijavni rok:
Trajanje:
Status:
Prijavljam se kot (izberi):
 • državljan/-ka RS oz. druge države članice EU.
 • državljan/-ka države nečlanice EU, ki ima stalno prebivališče v RS in je sam/-a ali vsaj eden od njegovih/njenih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezident RS za davčne namene.
 • oseba s priznanim statusom mednarodne zaščite ali kot prosilec/-ka za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti.
Prijavni rok:
Trajanje:
Status:
 • Slovenec/-ka brez slovenskega državljanstva.
Prijavni rok:
Trajanje:
Status:
 • državljan/-ka države nečlanice EU.
Prijavni rok:
Trajanje:
Status: