SLO | EN

Ekonomsko-poslovna fakulteta

EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

1 UN

Poslovne in upravne vede, pravo

Ekonomsko-poslovna fakulteta

EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

2

Poslovne in upravne vede, pravo

Ekonomsko-poslovna fakulteta

EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

3

Poslovne in upravne vede, pravo

Ekonomsko-poslovna fakulteta

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

1 UN (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Ekonomsko-poslovna fakulteta

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

2 (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Ekonomsko-poslovna fakulteta

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

3 (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Ekonomsko-poslovna fakulteta

POSLOVNA EKONOMIJA

1 VS

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

ELEKTROTEHNIKA

1 VS

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

ELEKTROTEHNIKA

1 UN

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

ELEKTROTEHNIKA

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

ELEKTROTEHNIKA

3

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

1 UN (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

INFORMATIKA IN PODATKOVNE TEHNOLOGIJE

1 UN

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

INFORMATIKA IN PODATKOVNE TEHNOLOGIJE

2

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA

1 VS

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

1 UN

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

2

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

3

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

MEHATRONIKA

1 VS (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

MEHATRONIKA

1 UN (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

MEHATRONIKA

2 (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 VS

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 UN

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

3

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

TELEKOMUNIKACIJE

1 UN

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

TELEKOMUNIKACIJE

2

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za energetiko

ENERGETIKA

1 VS

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za energetiko

ENERGETIKA

1 UN

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za energetiko

ENERGETIKA

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za energetiko

ENERGETIKA

3

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

ARHITEKTURA

1 UN

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

ARHITEKTURA

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

1 UN (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

2 (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

3 (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

GRADBENIŠTVO

1 VS

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

GRADBENIŠTVO

1 UN

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

GRADBENIŠTVO

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

GRADBENIŠTVO

3

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

PROMETNO INŽENIRSTVO

1 VS

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

PROMETNO INŽENIRSTVO

1 UN

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

PROMETNO INŽENIRSTVO

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

PROMETNO INŽENIRSTVO

3

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

KEMIJA

1 UN

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

KEMIJA

2

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

KEMIJA IN KEMIJSKO INŽENIRSTVO

3

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

1 VS

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

KEMIJSKO INŽENIRSTVO

1 UN

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

KEMIJSKO INŽENIRSTVO

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

AGRARNA EKONOMIKA

2

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

AGRARNA EKONOMIKA

3

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

AGRARNA EKONOMIKA IN RAZVOJ PODEŽELJA

1 VS

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

AGRIKULTURA IN OKOLJE

1 UN

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE

1 VS

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO

1 VS

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

1 VS

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

KMETIJSTVO

2

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

KMETIJSTVO

3

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI

2

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO

1 VS

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

ŽIVINOREJA

1 VS

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Fakulteta za logistiko

GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

1 VS (interdisciplinarni )

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za logistiko

LOGISTIKA SISTEMOV

1 UN (interdisciplinarni )

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za logistiko

LOGISTIKA SISTEMOV

2 (interdisciplinarni )

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za logistiko

LOGISTIKA SISTEMOV

3 (interdisciplinarni )

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

BIOLOGIJA

1 UN

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM

2

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM

1 UN

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

EKOLOŠKE ZNANOSTI

3

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

FIZIKA

1 UN

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

FIZIKA

2

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

FIZIKA

3 (interdisciplinarni )

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA

2 (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA

2 (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

MATEMATIKA

1 UN

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

MATEMATIKA

2

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

MATEMATIKA

3

Naravoslovje, matematika in statistika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

PREDMETNI UČITELJ

2

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

TEHNIKA - PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

3 (interdisciplinarni )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Fakulteta za organizacijske vede

INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV

1 VS

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV

1 UN

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV

2

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

KRIZNI MANAGEMENT

1 VS

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

MANAGEMENT V ŠPORTU

1 VS

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU

2 (interdisciplinarni )

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

1 VS

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

1 UN

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

2

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

3

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV

1 VS

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV

1 UN

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV

2

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV

3

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za organizacijske vede

ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV

3

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za strojništvo

DOKTORSKA ŠOLA FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO

3

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

1 UN (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

2 (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

3 (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

MEHATRONIKA

1 VS (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

MEHATRONIKA

1 UN (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

MEHATRONIKA

2 (interdisciplinarni )

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI

1 UN

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

OKOLJSKO INŽENIRSTVO

1 UN

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

OKOLJSKO INŽENIRSTVO

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

STROJNIŠTVO

1 VS

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

STROJNIŠTVO

1 UN

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

STROJNIŠTVO

2

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za strojništvo

TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA

1 VS

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Fakulteta za turizem

SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE

1 VS

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za turizem

SODOBNE TURISTIČNE ŠTUDIJE

3 (interdisciplinarni )

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za turizem

TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA

2

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za turizem

TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ

1 UN

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za varnostne vede

INFORMACIJSKA VARNOST

1 VS

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Fakulteta za varnostne vede

VARNOST IN POLICIJSKO DELO

1 VS

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za varnostne vede

VARSTVOSLOVJE

1 UN

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za varnostne vede

VARSTVOSLOVJE

2

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za varnostne vede

VARSTVOSLOVJE

3

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Fakulteta za zdravstvene vede

BIOINFORMATIKA

2 (interdisciplinarni )

Zdravstvo in socialna varnost

Fakulteta za zdravstvene vede

MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU

2 (interdisciplinarni )

Poslovne in upravne vede, pravo

Fakulteta za zdravstvene vede

ZDRAVSTVENA NEGA

1 VS

Zdravstvo in socialna varnost

Fakulteta za zdravstvene vede

ZDRAVSTVENA NEGA

2

Zdravstvo in socialna varnost

Fakulteta za zdravstvene vede

ZDRAVSTVENA NEGA

3

Zdravstvo in socialna varnost

Filozofska fakulteta

ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

1 UN (nepedagoški dvopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

ANGLISTIČNE ŠTUDIJE

3 (nepedagoški enopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

ANGLISTIKA

2

Filozofska fakulteta

FILOZOFIJA

1 UN (nepedagoški dvopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

FILOZOFIJA

2

Filozofska fakulteta

FILOZOFIJA

3 (nepedagoški enopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

GEOGRAFIJA

1 UN (nepedagoški dvopredmetni )

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

Filozofska fakulteta

GEOGRAFIJA

2

Filozofska fakulteta

GEOGRAFIJA

3 (nepedagoški enopredmetni )

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

Filozofska fakulteta

GERMANISTIČNE ŠTUDIJE

3 (nepedagoški enopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

GERMANISTIKA

1 UN

Filozofska fakulteta

MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO

1 UN

Filozofska fakulteta

MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO

2

Filozofska fakulteta

MEDKULTURNA GERMANISTIKA

2

Filozofska fakulteta

PEDAGOGIKA

1 UN (nepedagoški dvopredmetni )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Filozofska fakulteta

PEDAGOGIKA

2

Filozofska fakulteta

PEDAGOGIKA

3 (nepedagoški enopredmetni )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Filozofska fakulteta

PREVAJALSKE ŠTUDIJE

1 UN

Filozofska fakulteta

PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

2 (nepedagoški enopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

PSIHOLOGIJA

1 UN (nepedagoški enopredmetni )

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

Filozofska fakulteta

PSIHOLOGIJA

2 (nepedagoški enopredmetni )

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

Filozofska fakulteta

PSIHOLOGIJA

3 (nepedagoški enopredmetni )

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

Filozofska fakulteta

SLOVENISTIČNE ŠTUDIJE

3 (nepedagoški enopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

1 UN

Filozofska fakulteta

SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

2

Filozofska fakulteta

SOCIOLOGIJA

1 UN

Filozofska fakulteta

SOCIOLOGIJA

2

Filozofska fakulteta

SOCIOLOGIJA

3 (nepedagoški enopredmetni )

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

Filozofska fakulteta

UMETNOSTNA ZGODOVINA

1 UN (nepedagoški dvopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

UMETNOSTNA ZGODOVINA

2 (nepedagoški dvopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

UMETNOSTNA ZGODOVINA

3 (nepedagoški enopredmetni )

Umetnost in humanistika

Filozofska fakulteta

ZGODOVINA

1 UN

Filozofska fakulteta

ZGODOVINA

2

Filozofska fakulteta

ZGODOVINA

3 (nepedagoški enopredmetni )

Umetnost in humanistika

Medicinska fakulteta

BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA

3

Zdravstvo in socialna varnost

Medicinska fakulteta

DENTALNA MEDICINA

2

Zdravstvo in socialna varnost

Medicinska fakulteta

SPLOŠNA MEDICINA

2

Zdravstvo in socialna varnost

Pedagoška fakulteta

EDUKACIJSKE VEDE

3 (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

GLASBENA PEDAGOGIKA

1 UN (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

GLASBENA PEDAGOGIKA

2 (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

2 (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

LIKOVNA PEDAGOGIKA

1 UN (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

LIKOVNA PEDAGOGIKA

2 (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

PREDŠOLSKA VZGOJA

1 VS (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

PREDŠOLSKA VZGOJA

2

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

RAZREDNI POUK

1 UN (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

RAZREDNI POUK

2 (pedagoški )

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Pedagoška fakulteta

ŠPORTNO TRENIRANJE

1 VS

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Pravna fakulteta

EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE

2

Poslovne in upravne vede, pravo

Pravna fakulteta

PRAVO

1 UN

Poslovne in upravne vede, pravo

Pravna fakulteta

PRAVO

2

Poslovne in upravne vede, pravo

Pravna fakulteta

PRAVO

3

Poslovne in upravne vede, pravo