Vpis na UM s poklicno maturo in petim predmetom

Srednješolci se lahko s poklicno maturo in izpitom iz enega od predmetov splošne mature (t. i. peti oziroma dodatni predmet) vpišete v posamezne univerzitetne (UN) študijske programe 1. stopnje in enovite magistrske (EMAG) ​študijske programe 2. stopnje Univerze v Mariboru na podlagi veljavnih vpisnih pogojevKer Zakon o visokem šolstvu v 38. členu določa tudi, da mora biti program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ustrezen oziroma z istega strokovnega področja, kot je univerzitetni študijski program 1. stopnje oziroma enovit magistrski študijski program 2. stopnje, v katerega se vpisujete, se bodo skladno s tem določilom za vpis v študijsko leto 2025/26 na Univerzi v Mariboru spremenili tudi pogoji za vpis v posamezne univerzitetne študijske programe 1. stopnje

V spodnjem pregledu pogojev za vpis na dodiplomski in enovit magistrski študij na Univerzi v Mariboru, ki omogočajo vpis srednješolskih diplomantov s poklicno maturo in izpitom iz enega od predmetov splošne ​mature, lahko preverite aktualne pogoje za vpis in načrtovane spremembe za vpis v študijsko leto 2025/26.​
Zadnja sprememba: 17. 01. 2023 15:25