Informativni dnevi, uvajalni teden, sejmi in obiski srednjih šol

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Izbira študijskega ​programa in fakultete ni lahka naloga. Zato pred izbiro poskusite odgovoriti na vprašanja, kot so, kaj me zanima, kakšne so moje sposobnosti in vrednote, potrebe in motivi, slog življenja ipd. Za pomoč pri odločitvi za študij vse fakultete na Univerzi v Mariboru organizirajo informativne dneve. 

Informativni dnevi za vpis na dodiplomski študij na UM

​Informativni dne​vi za vpis na dodiplomski študij potekajo za vse fakultete enotno vsako leto v mesecu februarju. Preverite programe fakultet na skupni vstopni točki informativni.um.si.

Skupna vstopna točka do programov informativnih dni fakultet UM.


stojnice_novica.png


Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij na UM​

Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij na Univerzi v Mariboru niso organizirani enotno. Potekali bodo na fakultetah skladno z datumi, ki jih navajamo v nadaljevanju. Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni, ​pa tudi individualne informativne pogovore. Na informativnih dnevih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z zaposlitvenimi možnostmi in možnostmi nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne pri odločitvi za izbiro podiplomskega študija.​​


 Termini informativnih dni za podiplomski študij 2024/25

  ​​​​

  Spletne predstavitve Study in Slovenia

  Iniciativa Study in Slovenia organizira spletne predstavitve vseh slovenskih javnih univerz, na katerih predstavijo slovenski izobraževalni sistem, življenje v Sloveniji in ugodnosti študentskega statusa. Na dogodku se predstavlja tudi Univerza v Mariboru.


  Iniciativa Study in Slovenia


  Utrinki s srečanj z bodočimi študenti​​​


  Slika2.jpgSlika3.jpg   Uvajalni teden

  Na Univerzi v Mariboru si prizadevamo čim bolj olajšati prehod iz srednje šole na univerzo. Če va​s zanima, kje bo potekal vaš študij, kje boste iskali študijsko gradivo, kje bo najlažje poiskati profesorje ali tutorja študenta, kje najdete referat in še kaj, potem se udeležite uvajalnega tedna za bruce, ki poteka vsako leto en teden pred začetkom študijskega leta.

   Obiski srednjih šol

  Visokošolski prijavn​o-informacijski center Univerze v Mariboru v okviru svojega področja delovanja, med drugim tudi na slovenskih srednjih šolah širom Slovenije zaradi velikega povpraševa​nje vsako leto predstavi  dijakom in peda​goškim delavcem srednjih š​ol prijavno-sprejemni postopek za vpis na visokošolske študijske pro​grame. Let​no obiščemo približno 30 srednjih šol, povabljeni pa smo tudi n​a srednje šole v Italiji ter Avstriji, kjer postopek predstavimo na dvojezičnih srednjih šolah zamejskim Slovencem in drugim zainteresiranim kandidatom. V predstavitvah predstavimo potek ter posebnosti elektronske oddaje Prijave za vpis na visokošolske študijske programe, opozorimo na pogoste napake pri oddaji prijave, morebitne novosti ter spremembe prijavnega postopka.​

   Sejmi

  Informativa enkrat na leto, pred informativnimi dnevi, na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

  V okviru iniciative Study in Slove​nia se r​​edno predstavljamo tudi na sejmih na Hrvaške​​m, Bosni in Hercegovini ter Srbiji.​

  Zadnja sprememba: 29. 03. 2024 08:55