Priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UM

​ ​
​​​​❔
Se žel​iš vpisati na Univerzo v Mariboru in si predhodno izobraževanje zaključil v tujini? ​​Vse o postopku priznavanja v tujini pridobljenega
iz​obra​ževanja ​za nam​en ​nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Mariboru si lahko prebereš tukaj.


Kandidati za vpis, ki izpolnjevanje vpisnih pogojev izkazujejo z opravljenim tujim predhodnim izobraževanjem in želijo nadaljevati izobraževanje na Univerzi v Mariboru, morajo v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 - popr. in 109/12​) pridobiti Odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UMPostopek priznavanja tujega izobraževanja lahko kandidati sprožijo zgolj skupaj z izpolnitvijo in oddajo elektronskega obrazca za prijavo na študij, izpolnjeno na spletnem portalu eVŠ. Izpolnjen in oddan elektronski obrazec za prijavo na študij šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo individualno dodatno obveščeni o zahtevi in roku za dopolnitev vloge pisno ali elektronsko preko portala eVŠ. ​​
 
Dekorativna slika listine 
 
Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja:

1. E-kopija ali fotografija listin/-e o izobraževanju, za katerega se želi, da se obravnava pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja, brez legalizacije. Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju listine. Če visokošolski zavod ne bo mogel preveriti verodostojnosti listine, se bo kandidate_ke pozvalo, naj pošljejo

Original listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini, ki je legaliziran po predpisih in glede na državo izvora. Zahteve po legalizaciji glede na državo izvora listin/-e:

2. E​-kopija ali fotografija sodno overjenega prevoda listin/-e o izobraževanju iz 1. točke v slovenski ali angleški jezik. V primeru, da mora kandidat_ka poslati prevod listine, bo zanj naknadno pozvan_a na spletnem portalu eVŠ.


3. E-kopija ali fotografija dokazil/-a o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem. V primeru, da mora kandidat_ka poslati prevod/-e dokazil/-a, bo zanj/-e naknadno pozvan_a na spletnem portalu eVŠ.

4. E-kopija ali fotografija kratkega kronološkega opisa celotnega izobraževanja, relevantnega za postopek prijave za vpis in priznavanja tujega izobraževanja (Napišite ga v nekaj stavkih vključno z letnicami, kako je potekalo vaše dosedanje izobraževanje).


5. E-​kopija ali fotografija dokazil/-a o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na ustrezni ravni ali drugo ustrezno dokazilo – samo v primerih, ko je to vpisni pogoj za študijski program. Več informacij o drugih ustreznih dokazilih najdete v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem programu.


6. E-kopija ali fotografija osebnega dokumenta[1] na podlagi pisne privolitve kandidata_ke:

  • ​​državljani_ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list (stran z osebnimi podatki kandidata_ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo),
  • tuji_e državljani_ke iz držav nečlanic EU: potni list (stran z osebnimi podatki kandidata_ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo).


7. Dodatna dokazila: organ priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da vlagatelj_ica priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge. V tem primeru bo kandidat_ka pozvan zanje naknadno na spletnem portalu eVŠ.​

  

​Seznam zahtevanih dokazil se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oziroma informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi na Univerzi v Mariboru:


🕤 Vsak delavnik od 9:00 do 11:00 in 13:00 do 14:00​

📞 Tel.: +386 (2) 23 55 263

📧 ​Elektronska pošta: recognition​@um.si


 

❗​​​
OPOZORILO: Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 - popr. in 109/12) je najpozneje dva meseca od prejema popolne vloge.​​​


 ENIC-NARIC center

Logotip ENIC NARIC s povezavo do ENIC NARIC Slovenija​​

​MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE
DIREKTORAT ZA VISOKO ŠOLSTVO
Kotnikova ulica 38
1000 Ljubljana​
📞 Tel.: 01 478 47 45
📧 Elektronski naslov: enic-naric@gov.si​​​
​🕤 Uradne ure: ponedeljek (9.0012.00​), sreda (9.00–12.00 in 14.00–16.00​) in petek (9.​00 12.00)​​.
Zadnja sprememba: 11. 03. 2023 14:47