Ana Jovanovska

Fakulteta za varnostne vede

Varstvoslovje (1. stopnja)

Ana Jovanovska
... moja zgodba

Vedno sem imela veliko ljubezen do pravnih predmetov še posebej do kaznenskega prava in človekovih pravic, kar je bila tudi osnova za moje šolanje na srednji pravni šoli. Fakulteta, ki jo obiskujem, Fakulteta za varnostne vede, pa mi je ponudila resnično kakovostno izobraževanje v tej smeri, s čimer sem obogatila moje znanje. Fakulteta ponuja znanja s širših področij, kot so kriminologija, kriminalistika, forenzična psihologija, transnacionalni kriminal … To je glavni razlog, da sem tako vesela, da sem študentka iste.

 

Kot mednarodna študentka, ki je začela svoj študij v času pandemije, sem se soočala s številnimi izzivi, predvsem zaradi omejenega poznavanja slovenskega jezika. V prvem letu sem imela veliko razumevanja s strani svojih profesorjev, ki so mi pomagali premagati to jezikovno oviro. Kljub začetnim težavam sem se trudila in s časom napredovala v znanju jezika ter se tako bolje vključila v študijsko okolje.


V drugem letu študija sem imela priložnost oditi na izmenjavo na Malto. Izmenjava mi je prinesla bogate izkušnje in odprla nova obzorja. Malta mi je odprla svet novih kultur, jezikov in prijateljstev, kar me je dodatno obogatilo.


Pridružila sem se tudi tutorstvu za mednarodne študente, kar mi je omogočilo, da sem svoje izkušnje delila z drugimi ter jim pomagala pri lažjem vključevanju v novo okolje. Prav tako sem postala članica študentskega sveta, kjer lahko prispevam k kvalitetnejšemu študijskemu življenju za vse študente.

 

Celotna izkušnja študija na Fakulteti za varnostne vede je presegla moja pričakovanja. S ponosom jo bom priporočala vsem, ki si želijo kakovostne izobrazbe na področjih, ki jih študij na tej fakulteti ponuja. Moja pot od začetnih težav do trenutne izpolnjenosti je dokaz, da s trudom, vztrajnostjo in podporo okolice lahko dosežemo izjemne rezultate. 

... zaključujem z mislijo
“Education never ends, Watson. It is a series of lessons, with the greatest for the last.” ― Sir Arthur Conan Doyle
Preveri podrobnosti o študijskem programu

Varstvoslovje

Razišči podobne študijske programe

Fakulteta za varnostne vede