Anja Žnidar

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Živinoreja (1. stopnja)

Anja Žnidar
... moja zgodba

Zaključila sem študij na študijskem programu 1. stopnje Živinoreja. V času študija sem svoje obveznosti redno opravljala in se v drugem letniku tudi aktivno vključila v raziskovalno dejavnost na Katedri za živinorejo. Ob študiju sem proučevala obnašanje pujskov v času laktacije, osredotočeno na različne interakcije med njimi, ki predstavljajo del njihovega socialnega obnašanja in organiziranosti.

Po končanem drugem letniku sem v času počitnic odšla preko Erasmusa na izmenjavo in raziskovalno izpopolnjevanje na Norveško k doc. dr. Marku OCEPKU (Department of Animal and Aquacultural Sciences, Faculty of Biosciences, Norwegian University of Life Sciences). Priključila sem se k njihovemu projektu in se ukvarjala z analizo videoposnetkov, kjer sem s strojnim učenjem poskušala avtomatizirati prepoznavanje pujskov pitancev v skupini. Končni cilj študije je razviti avtomatsko prepoznavanje agresivnega vedenja pujskov in s tem preprečevanje posledic. V času obiska sem se udeležila največjega etološkega kongresa ISAE 2019 v Bergnu, na Norveškem.

Dodiplomski študij Živinoreje sem zaključila z odličnim uspehom z zagovorom diplomskega dela z naslovom »The digital pig: automatic systems for behavior detection in weaned pigs«. Del izsledkov diplomskega dela je bil v letu 2022 objavljen v obliki znanstvenega članka v reviji Agriculture z naslovom DigiPig: First developments of an automated monitoring system for body, head and tail detection in intensive pig farming. 

V času študija sem delovala tudi kot Koordinatorica tutorjev, tutorka na omenjenem študijskem programu, članica Študentskega sveta FKBV UM, Akademskega zbora FKBV in  Komisije za znanstveno-raziskovalno delo. Šolanje sedaj nadaljujem na 2. stopnji, na študijskem programu Kmetijstvo. 


... zaključujem z mislijo
Vedno se zdi nemogoče, dokler se ne stori.
Preveri podrobnosti o študijskem programu

Živinoreja

Razišči podobne študijske programe

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede