Irena Leonida Kropf

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Varnost hrane v prehrambeni verigi (2. stopnja)

Irena Leonida Kropf
... moja zgodba

Moje izobraževanje je posledica simpatije do kmetovanja, živali ter odraščanja na kmetiji.


Po opravljeni Srednji veterinarski šoli sem nadaljevala šolanje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM, zaključila prvo stopnjo in se zaposlila v mesni industriji. Tehnologije nisem poznala in ker je bilo treba pridobiti nova uporabna znanja, sem ob delu ponovno pričela obiskovati Fakulteto za kmetijstvo, smer zootehnika. Uspešno sem povezovala študij in delo, saj sem zaradi pridobljenega znanja na fakulteti lahko sodelovala v pilotnem projektu: »Vzpostavitev sledljivosti pri zakolu goveda in prašičev«. Projekt smo uspešno zaključili in model prenesli v druge klavnice po Sloveniji, študij pa sem uspešno zaključila z diplomskim delom: »Sledljivost goveda in tehnologija zakola«. Po nekaj letih vodenja večjega števila ljudi v klavnici, sem poiskala nov delovni izziv. V podjetju sem postala vodja laboratorija in razvoja.


Željna novih znanj sem se vpisala na podiplomski magistrski študij Varnost hrane v prehrambeni verigi. Program je bil ravno prava izbira, saj sem lahko ponovno povezovala delo in študij. V mesnih izdelkih smo nižali vsebnost soli, v laboratoriju pa analizirali, kaj to pomeni za mikrobiološke lastnosti. Na osnovi pridobljenih rezultatov sem zagovarjala magistrsko delo. Mentorica na podiplomskem študiju, dr. Livija Tušar, pa je na osnovi mojih rezultatov napisala dva strokovna članka, na kar sem posebej ponosna.


Poleg varovanja čistega okolja mi je zelo pomembna tudi lokalno pridelana hrana, zato sem z velikim veseljem sodelovala pri zapisu specifikacije za Izbrano kakovost za goveje, prašičje in perutninsko meso. Svoje delo, kjer sem lahko vključevala znanje iz standardov kakovosti in prakso iz preteklega dela, sem nadaljevala na Inštitutu KON-CERT. Moj strokovni in osebni izziv od začetka leta 2021 je vodenje KGZ Maribor.​


Omenjeni študijski programi na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM so bili natanko to, kar sem potrebovala. Nabor predmetov nudi pestro akademsko raznovrstnost in postavi trdne temelje za karierno pot oziroma za utrjevanje le-te.

... zaključujem z mislijo
Odločitev za šolanje na Fakulteti za kmetijsko in biosistemske vede UM je bila odlična odločitev in izvrstna naložba v moje strokovno znanje.
Preveri podrobnosti o študijskem programu

Varnost hrane v prehrambeni verigi

Razišči podobne študijske programe

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede