Jernej Golc

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Agrarna ekonomika (2. stopnja)

Jernej Golc
... moja zgodba

​​​​Poklicno se že dve desetletji ukvarjam z razvojem podeželja. Zaradi pridobitve novih znanj s področja agrarne ekonomike in reševanja novih izzivov na raziskovalnem področju sem iskal različne možnosti podiplomskega študija. Odločitvi, zakaj se vpisati prav na študij na Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, je botrovalo več različnih primerjalnih prednosti pred ostalimi možnostmi v Sloveniji in tujini. Iskal sem program študija, ki omogoča večjo svobodo pri raziskovalnem delu in možnost tesne povezave opravljanja seminarskih, raziskovalnih in drugih nalog s prakso oziroma delom, ki ga opravljam poklicno. Študij mi omogoča implementacijo rezultatov neposredno v prakso, prav tako pa lahko s pomočjo mentorjev in predavateljev izvajam prenos novega znanja v svoje delo razvoja podeželja.


Prednost študija so relativno majhne študijske skupine. To dejstvo omogoča timsko delo v manjših skupinah in s tem bolj poglobljeno delo, ki je bistveno bolj prilagojeno in usmerjeno na interese posameznika/študenta. Poleg tega v manjši skupini od profesorjev lažje dobiš usmeritve in neposredna nova znanja iz vsebin, za katere izkažeš večje zanimanje.


Zaradi navedenega je relativno malo predavanj, kar pomeni, da je potrebna prisotnost na vseh predavanjih in tudi na vajah. Za uspešen študij je predpogoj, da si ustrezno organiziraš čas za prisotnost na predavanjih in vajah. 


Pri prenosu znanja se uporabljajo sodobne tehnologije, predvsem kombinacija predavanj in vaj v učilnicah ter preko video konferenc na daljavo. Za dodatna vprašanja in pomoč so možnosti dodatnih video pogovorov ali komunikacija po elektronski pošti ter dostop do gradiv v Moodlu in drugih bazah znanja. ​Študij na FKBV je izpolnil oz. celo presegel moja osebna pričakovanja. Dodana vrednost so predvsem vzpostavljeni novi stiki in povezave tako med sošolci kot tudi profesorji in raziskovalno ter znanstveno sredino.

... zaključujem z mislijo
Ključni pri izbiri študija so bili geografska bližina fakultete, vsebinska bližina programa moji poklicni karieri ter vsebinska usmerjenost k najnovejšim dosežkom na področju agrarne ekonomike, razvoja agroekoloških načel pri proizvodnji hrane in razvoju podeželja, kar so svetovni izzivi prihodnosti.
Preveri podrobnosti o študijskem programu

Agrarna ekonomika

Razišči podobne študijske programe

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede