Karin Glazer

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo (1. stopnja)

Karin Glazer
... moja zgodba


Še kot dijakinja leta 2018 sem se odločila, da bom svojo učno pot nadaljevala na Univerzi v Mariboru, in sicer na fakulteti za Kmetijstvo in biosistemske vede, smer Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo. Za to smer sem se navdušila, saj imamo doma majhno kmetijo, na kateri se pretežno ukvarjamo s sadjarstvom in čebelarstvom. Po drugi strani pa menim, da je to poklic prihodnosti, saj je samooskrba s hrano zelo pomembna. Kot mlada študentka mislim, da lahko študentje kmetijstva s pridobljenim znanjem in malo samoiniciative ter inovativnosti pripeljemo kmetijstvo na novo raven.


V treh letih študija sem pridobila ogromno novega znanja in novih spoznanj. Na sami fakulteti je prijetno vzdušje, saj je navezovanje stikov lahko, s profesorji pa se kaj hitro razvijejo poučne debate. Čar fakultete pa je seveda v tem, da smo nenehno v stiku z naravo in tako študij ni omejen le na stene predavalnic. 


Omeniti pa moram še, da je Katedra za Vinogradništvo in sadjarstvo skupaj s študenti vsako leto organizirala vinogradniško-sadjarsko ekskurzijo v tujino, kjer smo širili svoja obzorja z znanji iz drugih držav in navezali nove stike. Za dodatno nadgradnjo znanja pa na fakulteti poskrbijo tudi z organizacijo številnih projektov in seminarjev. 


V drugem letniku študija sem postala članica ŠS fakultete in tudi članica ŠS UM. Skupaj z ŠS FKBV smo ustvarili in izpeljali veliko projektov. V zadnjem letu smo ustvarili tudi glasilo, ki se imenuje Agriacta. Na to glasilo smo člani ŠS FKBV zelo ponosni. Sama sem v zadnjem letu postala tudi tutorka, kar si štejem v veliko čast. Menim, da sem svoje delo kot tutorka opravljala uspešno in korektno.


Odločila sem se za absolventsko leto, ki ga bom izkoristila za pisanje diplomske naloge in širjenje znanj na področju kmetijstva.... zaključujem z mislijo
Kmetovanje, ni le služba ampak je način življenja. (Louise Thompson)
Preveri podrobnosti o študijskem programu

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

Razišči podobne študijske programe

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede