Mišel Pleteršek

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Biosistemsko inženirstvo (1. stopnja)

Mišel Pleteršek
... moja zgodba

​​

Sem mladi prevzemnik na Kmetiji N​a klancu, Mišel Pleteršek. Leta 2019 sem uspešno zaključil študij Biosistemskega inženirstva. Za prevzem družinske kmetije sem se odločil že v času študija, uspešno sem kandidiral na razpisu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Sem lastnik srednje velike poljedelske kmetije, ki  deluje na območju občin Hoče-Slivnica in Rače-Fram. Ukvarjam se s tržno pridelavo poljščin, pri katerih prevladujejo žita visoke kvalitete, različne oljnice in beljakovinske rastline, primerne tako za živalsko prehrano kot prehrano ljudi. Leta 2018 sem na trg ponudil tudi sadje, pridelano na ekološki način, iz katerega izdelujemo sokove, likerje, marmelade in kis. Sekundarna dejavnost kmetije je gozdarstvo, ki se deli na prodajo smrekovine in izdelavo mešanih drv za prodajo strankam. 

Znanje o kmetovanju sem pridobival na kmetiji od starejše generacije in kasneje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. V okviru praktičnega pouka sem se z ekipo sodelavcev Katedre za biosistemsko inženirstvo udeležil  terenskega testiranja naprav za nanašanje FFS in pridobil veščine ustreznega pomena in vzdrževanja škropilnic in pršilnikov za pravilno aplikacijo sredstev. V času šolanja sem sodeloval pri testiranju tehnologije RFID, ki omogoča precizno spremljanje klimatskih parametrov na posamezni parceli. Le-to sem uporabil za namen diplomske naloge, kjer sem primerjal različne medvrstne razdalje pri pridelavi soje. Svoja spoznanja sem v soavtorstvu z mentorjem pri diplomi predstavil tudi širši strokovni javnosti na XIV. Simpoziju 'Novi izzivi v agronomiji', 28. januarja 2021.

Sem inovativen mladi prevzemnik, ki na svoji kmetiji pospešeno uvaja elemente sodobnih praks obdelave tal, s katerimi želim povečati količino vode in humusa v tleh, zmanjšati porabo energije in časa, potrebnega za posamezne tehnološke ukrepe, ter znižati okoljski odtis, ki ga povzroča pridelava poljščin. Še vedno se redno dodatno izobražujem na različnih področjih, ki so na tak ali drugačen način povezana s kmetijstvom (seminarji, tečaji, delavnice, projekti ...).
... zaključujem z mislijo
Pri meni je bilo kmetijstvo vedno velika želja in sploh ni bilo druge možnosti. O tem, da bi šel v službo, sploh nisem razmišljal. Vedno sem bil rad sam svoj šef in super je, da zdaj lahko delam to, kar me veseli.
Preveri podrobnosti o študijskem programu

Biosistemsko inženirstvo

Razišči podobne študijske programe

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede