Nina Tojnko

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Kmetijstvo (2. stopnja)

Nina Tojnko
... moja zgodba

​​Študij sem pričela po končani gimnaziji na univerzitetnem programu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Izbira tega študija je bila zame priložnost za udejstvovanje na področju naravoslovja, ki mi je bilo blizu že od nekdaj. 


Že od začetka študija sem imela s strani fakultete in predstojništva odlično podporo, kar me je motiviralo, da sem se ob koncu prvega letnika odpravila na praktično usposabljanje v Nemčijo. Po odlični izkušnji v prvem letu sem po končanem drugem letniku ponovno izkoristila priložnost za Erasmus izmenjavo na novi poskusni postaji v Avstriji. Istočasno sem se ob pričetku študija priključila Študentskemu svetu, preko katerega sem lahko sodelovala s Fakulteto in tako dobro spoznala vse zaposlene, študente fakultete in zunanje deležnike, s katerimi smo organizirali razne aktivnosti za študente. Sodelovali smo tudi z drugimi fakultetami in univerzami v Sloveniji in v tujini. 


V tretjem letu študija sem vso pridobljeno znanje nadgradila, saj sem postala prodekanica za študentska vprašanja na UM FKBV, pozornost študija pa sem usmerila na področje sadjarstva. 

Po uspešno zaključeni 1. stopnji, sem študij takoj nadaljevala na 2. stopnji. 


Glede na odlične izkušnje predhodnikov in daljše tradicije sadjarstva in vinogradništva na fakulteti sem se odločila za študijski program 2. stopnje Kmetijstvo. Delo prodekanice v študentskem svetu sem prenesla na delo na ARSKTRP oz. EIP projektih, kjer lahko teorijo med študijem podkrepim z aktualnimi vsebinami v našem prostoru. 


Ko pogledam nazaj na pretekla 4 leta študija 1. in 2. stopnje, sem zadovoljna z vsako odločitvijo. Vključevanje in sodelovanje v izmenjavah, ki so se mi ponudile, sodelovanje na delavnicah, posvetih, organiziranje dogodkov, sodelovanje v projektu, na promociji ali nastopu, ki jih je omogočila fakulteta oz. univerza, je bila odlična podlaga in naložba za prihodnost.

... zaključujem z mislijo
Pravi študij je lahko odskočna deska za strokovno in zasebno življenje. Da ti nov zagon, izkušnje, priložnosti za udejstvovanje ter nov krog poznanstev.
Preveri podrobnosti o študijskem programu

Kmetijstvo

Razišči podobne študijske programe

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede