Vita Bernik

Fakulteta za varnostne vede

Varstvoslovje (1. stopnja)

Vita Bernik
... moja zgodba
Kar nekaj časa sem si želela obiskovati študij na Fakulteti za varnostne vede UM, ampak ker je bil le-ta zame fizično nedostopen, sem sprva mislila, da to ne bo mogoče. Ko sem se prvič obrnila na osebje FVV UM sem bila izjemno presenečena, saj so me sprejeli z odprtimi rokami, že ob prvem obisku pa so mi priskrbeli klančino - uporabljam namreč električni voziček, zato je vstop s stopnicami zame praktično neizvedljiv. Prav tako so se z veseljem prilagodili vsem mojim ostalim potrebam, ki pa jih zaradi mojih fizičnih omejitev ni bilo tako malo, npr. pisanje izpita na računalnik preko telefona. Ker sem prihajala s svojim avtomobilom prilagojenim za invalide, so mi zagotovili parkirišče, ki je načeloma namenjeno zaposlenim.

Moj študij na FVV UM je bil precej drugačen od drugih. Nikoli nisem hodila na predavanja, vse sem se naučila sama doma. Vaj nisem obiskovala, namesto tega sem pisala seminarske naloge oziroma eseje. Na fakulteto sem prišla samo kadar sem pisala izpit. Takrat so mi priskrbeli dostopno predavalnico/prostor, zato nisem poznala nikogar izmed sošolcev, prav tako sem spoznala samo slabo polovico vseh profesorjev. Priskrbeli so mi tutorja za študente s posebnimi potrebami. Nanj sem se lahko obrnila kadarkoli sem potrebovala kakršnokoli pomoč pri pridobivanju gradiv, prav tako pa je bil prisoten tudi pri izpitih glede kakršnekoli pomoči (fizične, seveda), ki bi jo potrebovala. Zaradi stanja mojega glasu, ki je nekoliko drugačen, sem bila prav tako opravičena do zagovora diplomske naloge - ocenjevala se je samo diplomska naloga sama. Vse to je osebje sprejelo z razumevanjem, brez dodatnih komplikacij.

Potek študija oziroma učenja sem si organizirala sama. Odločila sem se, na kateri izpit se bom prijavila, si pridobila vso potrebno gradivo ter se vse potrebno naučila. Ko sem se v sistemu prijavila na izpit, sem to sporočila svoji tutorki, ki mi je s profesorji uredila elektronsko dostopen izpit in pa dostopen prostor. Zaradi vsega tega je bil sam proces študija zares preprost in fizično olajšan.
Na FVV UM sem bila prva s tako veliko fizičnimi omejitvami, saj veliko poklicev, ki izhajajo s tega študija, zahtevajo fizično zmogljivost (najbolj pogosta sta npr. policaj, kriminalist), obstajajo pa seveda tudi tisti, ki le-te ne potrebujejo. Sama sem si morala glede prilagoditev odpreti kar veliko vrat, saj osebje takšnih izkušenj še ni imelo, vendar so bili, kot sem že omenila, zelo razumevajoči in prilagodljivi. Prav zaradi tega sem vesela, da sem spremenila svoje in njihove “meje", se preizkusila, saj bom/sem s tem mogoče pomagala nekomu pri odločitvi glede obiskovanja študija na Fakulteti za varnostne vede UM.
 
Bodočim študentom s posebnimi potrebami na FVV UM oziroma tistim, ki se odločajo za ta študij bi svetovala, naj se ne omejujejo zaradi, na prvi pogled, mogoče nedostopnosti in skrbi glede vseh prilagoditev, ki jih potrebujejo, saj se da vse dogovoriti brez kakršnegakoli problema. Tudi sama sem mislila, da je ta smer popolnoma neprimerna zame (zaradi fizičnih komponent), ampak se ne bi mogla bolj motiti. Vse se da, če se hoče. :)

... zaključujem z mislijo
Naj te ovire ne ustavijo. Premagaj jih in postal boš še močnejši.
Preveri podrobnosti o študijskem programu

Varstvoslovje

Razišči podobne študijske programe

Fakulteta za varnostne vede