SLO | EN

AVTOMATIKA IN ROBOTIKA

MARIBOR

AVTOMATIKA IN ROBOTIKA

MARIBOR

Za Izbirni predmet ŠP študent izbere enega izmed obveznih predmetov drugih smeri istega študijskega programa. Dejansko število kontaktnih ur je odvisno od izbirnega predmeta, ki ga izbere študent. Za Prosto izbirni predmet lahko študent izbere katerikoli drugi predmet iz ponudbe predmetov univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje UM FERI, drugih članic UM ali drugih univerz, v skupni vrednosti najmanj 6 ECTS točk. Za Izbirni predmet iz nabora izbirnih predmetov ŠP lahko študent izbere predmet iz nabora izbirnih predmetov 6. semestra. Dejansko število kontaktnih ur je odvisno od izbirnega predmeta, ki ga izbere študent. SDL = samostojno delo v laboratoriju

ELEKTRONIKA

MARIBOR

ELEKTRONIKA

MARIBOR

Za Izbirni predmet ŠP študent izbere enega izmed obveznih predmetov drugih smeri istega študijskega programa. Dejansko število kontaktnih ur je odvisno od izbirnega predmeta, ki ga izbere študent. Za Prosto izbirni predmet lahko študent izbere katerikoli drugi predmet iz ponudbe predmetov univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje UM FERI, drugih članic UM ali drugih univerz, v skupni vrednosti najmanj 6 ECTS točk. Za Izbirni predmet iz nabora izbirnih predmetov ŠP lahko študent izbere predmet iz nabora izbirnih predmetov 6. semestra. Dejansko število kontaktnih ur je odvisno od izbranega predmeta, ki ga izbere študent. SDL = samostojno delo v laboratoriju

ELEKTROTEHNIKA

MARIBOR

MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA

MARIBOR

MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA

MARIBOR

Za Izbirni predmet ŠP študent izbere enega izmed obveznih predmetov drugih smeri istega študijskega programa. Dejansko število kontaktnih ur je odvisno od izbirnega predmeta, ki ga izbere študent. Za Prosto izbirni predmet lahko študent izbere katerikoli drugi predmet iz ponudbe predmetov univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje UM FERI, drugih članic UM ali drugih univerz, v skupni vrednosti najmanj 6 ECTS točk. Za Izbirni predmet iz nabora izbirnih predmetov ŠP lahko študent izbere predmet iz nabora izbirnih predmetov 6. semestra. Dejansko število kontaktnih ur je odvisno od izbirnega predmeta, ki ga izbere študent. SDL = samostojno delo v laboratoriju