SLO | EN

GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

CELJE, LJUBLJANA

Študent si lahko v 1. in 2. letniku izbere en tuj jezik, in sicer angleški oziroma nemški jezik.

GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

CELJE, LJUBLJANA

Študent si lahko v 1. in 2. letniku izbere en tuj jezik, in sicer angleški oziroma nemški jezik.

Gospodarski modul

CELJE, LJUBLJANA

Zadnji letnik študija je modularno sestavljen. To pomeni, da si poleg obveznih učnih enot, glede na vaše želje po poglobljenem pridobivanju določenih vsebin, izberete modul, ki vam bo dal specifična znanja, ki jih želite pridobiti. Izbirate lahko med Tehniškim, Gospodarskim in dodatnim Vojaškim modulom. Študenti Gospodarskega modula Fakultete za logistiko UM imajo v tretjem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula: 0329-Nabavna logistika 6 ECTS, 0267-Transportna ekonomika 6 ECTS, 0289- Elektronsko poslovanje v logistiki 6 ECTS. Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru prosto izbirnih predmetov visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru:0315- Transport v logističnem sistemu (6 ECTS) in 0322- Podjetništvo in poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS).

Tehniški modul

CELJE, LJUBLJANA

Zadnji letnik študija je modularno sestavljen. To pomeni, da si poleg obveznih učnih enot, glede na vaše želje po poglobljenem pridobivanju določenih vsebin, izberete modul, ki vam bo dal specifična znanja, ki jih želite pridobiti. Izbirate lahko med Tehniškim, Gospodarskim in dodatnim Vojaškim modulom. Študenti Tehniškega modula Fakultete za logistiko UM imajo v tretjem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula:0297-Upravljanje z embalažo v logistiki 6 ECTS, 0327- Inovativnost in zelene tehnologije v logističnih sistemih 6 ECTS,0328- Poslovni informacijski sistemi v logistiki 6 ECTS. Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru prosto izbirnih predmetov visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru:0315- Transport v logističnem sistemu (6 ECTS) in 0322- Podjetništvo in poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS).

Vojaški modul

CELJE, LJUBLJANA

Vojaški modul je dodatni izbirni modul.