SLO | EN

GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

CELJE, LJUBLJANA

Študent si lahko v 1. in 2. letniku izbere en tuj jezik, in sicer angleški oziroma nemški jezik.

GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

CELJE, LJUBLJANA

Študent si lahko v 1. in 2. letniku izbere en tuj jezik, in sicer angleški oziroma nemški jezik.

Gospodarski modul

CELJE, LJUBLJANA

Zadnji letnik študija je modularno sestavljen. To pomeni, da si poleg obveznih učnih enot, glede na vaše želje po poglobljenem pridobivanju določenih vsebin, izberete modul, ki vam bo dal specifična znanja, ki jih želite pridobiti. Izbirate lahko med Tehniškim, Gospodarskim in dodatnim Vojaškim modulom.

Tehniški modul

CELJE, LJUBLJANA

Zadnji letnik študija je modularno sestavljen. To pomeni, da si poleg obveznih učnih enot, glede na vaše želje po poglobljenem pridobivanju določenih vsebin, izberete modul, ki vam bo dal specifična znanja, ki jih želite pridobiti. Izbirate lahko med Tehniškim, Gospodarskim in dodatnim Vojaškim modulom.

Vojaški modul

CELJE, LJUBLJANA

Vojaški modul je dodatni izbirni modul.