SLO | EN

Gospodarski modul

CELJE, LJUBLJANA

Zadnji letnik študija je modularno sestavljen. To pomeni, da si poleg obveznih učnih enot, glede na vaše želje po poglobljenem pridobivanju določenih vsebin, izberete modul, ki vam bo dal specifična znanja, ki jih želite pridobiti. Izbirate lahko med Tehniškim in Gospodarskim modulom. Študenti Gospodarskega modula Fakultete za logistiko UM imajo v tretjem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula: 0288-Vzpostavitev in presoja trajnostnih oskrbovalnih verig (6 ECTS), 0305-Intralogistika in projektni management (6 ECTS) in 0306-Logistika v specifičnih okoljih (6 ECTS). Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov Fakultete za logistiko UM: 0348-Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS), 0356-Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS), 0359-Statistične metode v logistiki (6 ECTS), 0360-Upravljanje s človeškimi viri v logistiki (6 ECTS) in 0349-Upravljanje poslovnih procesov v odpornih oskrbovalnih verigah (6 ECTS).

LOGISTIKA SISTEMOV

CELJE, LJUBLJANA

Študent v 1. letniku izbere dva izbirna tuja jezika. Enen izbirni tuj jezik v zimskem semestru in enega v poletnem semestru.

LOGISTIKA SISTEMOV

CELJE, LJUBLJANA

Tehniški modul

CELJE, LJUBLJANA

Zadnji letnik študija je modularno sestavljen. To pomeni, da si poleg obveznih učnih enot, glede na vaše želje po poglobljenem pridobivanju določenih vsebin, izberete modul, ki vam bo dal specifična znanja, ki jih želite pridobiti. Izbirate lahko med Tehniškim in Gospodarskim modulom. Študenti Tehniškega modula Fakultete za logistiko UM imajo v tretjem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula: 0304-Načrtovanje embalaže in razbremenilne logistike (6 ECTS), 0339-Planiranje in vodenje logističnega sistema (6 ECTS) in 0305-Intralogistika in projektni management (6 ECTS). Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov Fakultete za logistiko UM: 0348-Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS), 0356-Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS), 0359-Statistične metode v logistiki (6 ECTS), 0360-Upravljanje s človeškimi viri v logistiki (6 ECTS) in 0349-Upravljanje poslovnih procesov v odpornih oskrbovalnih verigah (6 ECTS).