SLO | EN

Gospodarski modul

CELJE, LJUBLJANA

LOGISTIKA SISTEMOV

CELJE, LJUBLJANA

Management oskrbovalnih verig

CELJE, LJUBLJANA

Modul Management oskrbovalnih verig, je dodatni izbirni modul. Na modulu Management oskrbovalnih verig kjer študij poteka v angleškem jeziku in omogoča tudi opravljanje predmetov pri partnerskih univerzah se študij in raziskovalne aktivnosti fokusirajo na načrtovanje logističnih procesov v oskrbovalnih verigah, spretnosti vodenja in poslovnih načel, naprednih rešitev pametnega transporta in avtomatiziranega skladiščenja ter spoznavanje nakupnih odločitev z navezavo modela nabave in prodaje na KPI s prilagajanjem poslovnih odločitev na osnovi predvidevanje bodočega povpraševanja.

Tehnično-tehnološki modul

CELJE, LJUBLJANA