SLO | EN

Gospodarski modul

CELJE, LJUBLJANA

Študenti Fakultete za logistiko UM imajo ob vpisu v drugi letnik možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta drugih članic UM v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula. Izbirni predmeti Gospodarskega modula so: (M141- Vzpostavitev trajnostnih konceptov delovanja logističnega podjetja, M131- Ekonomika oskrbovalnih verig, M142- Digitalna družba in logistika, M145- Komuniciranje v logistiki in oskrbovalnih verigah, M143- Mednarodna logistika, M132- Matematični modeli in metode v poslovnih logističnih sistemih).

LOGISTIKA SISTEMOV

CELJE, LJUBLJANA

Management oskrbovalnih verig

CELJE, LJUBLJANA

Modul Management oskrbovalnih verig, je dodatni izbirni modul. Na modulu Management oskrbovalnih verig kjer študij poteka v angleškem jeziku in omogoča tudi opravljanje predmetov pri partnerskih univerzah se študij in raziskovalne aktivnosti fokusirajo na načrtovanje logističnih procesov v oskrbovalnih verigah, spretnosti vodenja in poslovnih načel, naprednih rešitev pametnega transporta in avtomatiziranega skladiščenja ter spoznavanje nakupnih odločitev z navezavo modela nabave in prodaje na KPI s prilagajanjem poslovnih odločitev na osnovi predvidevanje bodočega povpraševanja.

Tehnično-tehnološki modul

CELJE, LJUBLJANA

Fokus tehnično-tehnološkega modula MAG programa je na inženirskih znanjih potrebnih za upravljanje tehnoloških sprememb s poudarkom na robotizaciji, tehnologijah za krožno gospodarstvo in v mobilnostnih sistemih. Študij vas usposobi za izbiro sodobnih tehnologij za uspešno delovanje pametnih mobilnostnih sistemov, primernih robotskih sistemov pri načrtovanju sodobnih prilagodljivih intralogističnih procesov, tehnično-tehnoloških rešitev za uporabo v pametnih tovarnah, načrtovanje "Layout-a" fleksibilnih proizvodnih in skladiščnih sistemov. Ob tem se specializirate in raziskujete tudi koncepte vpeljave krožnega gospodarstva ter obvladate metode integracije logističnih informacijskih sistemov. Študenti Tehnično tehnološkega modula Fakultete za logistiko UM imajo v drugem letniku možnost izbire enega Prosto izbirnega predmeta iz ponudbe drugih študijskih programov Fakultete za logistiko, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz v poletnem semestru namesto enega izbirnega predmeta modula: M144- Tehnološka podpora v mobilnostnih sistemih (6 ECTS, M139- Integracije logističnih informacijskih sistemov (6 ECTS, M138- Modeliranje intralogističnih sistemov (6 ECTS), M140-Tehnologije in inovacije za krožno gospodarstvo (6 ECTS), M137-Robotski sistemi v logistiki (6 ECTS), in M134- Teorija optimizacije in načrtovanje modelov v pametnih logističnih sistemih (6 ECTS). Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru magistrskega študijskega programa Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru: M134-Teorija optimizacije in načrtovanje modelov v pametnih logističnih sistemih (6 ECTS). Še angleško