SLO | EN

MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

MARIBOR

Za izbirni predmet V, VI, VII, VIII študent izbere izbirne predmete iz nabora izbirnih predmetov 2. semestra ali katerikoli drugi predmet iz ponudbe predmetov magistrskih študijskih programov 2. stopnje UM FERI, drugih članic UM ali drugih univerz, v skupni vrednosti najmanj 6 ECTS točk. V okviru Prosto izbirnega predmeta lahko študent izbere katerikoli drugi predmet iz ponudbe predmetov magistrskih študijskih programov 2. stopnje UM FERI, drugih članic UM ali drugih univerz, v skupni vrednosti najmanj 6 ECTS točk. Izbirni predmeti imajo različno število ur predavanj, seminarskih vaj in laboratorijskih vaj. Dejansko število kontaktnih ur je odvisno od izbirnih predmetov, ki jih izbere študent.

MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

MARIBOR

Za izbirni predmet IX, X, XI, XII študent izbere izbirne predmete iz nabora izbirnih predmetov 3. semestra ali katerikoli drugi predmet iz ponudbe predmetov magistrskih študijskih programov 2. stopnje UM FERI, drugih članic UM ali drugih univerz, v skupni vrednosti najmanj 6 ECTS točk. V izboru predmetov mora biti obvezno en praktikum. Izbirni predmeti imajo različno število ur predavanj, seminarskih vaj in laboratorijskih vaj. Dejansko število kontaktnih ur je odvisno od izbirnih predmetov, ki jih izbere študent.