SLO | EN

Cilji in kompetence

• Dvigniti zavedanje o pomenu podjetništva za razvoj turizma • razložiti podjetništvo kot možnost za samostojno poslovno pot • Dvigniti raven podjetniških namenov udeleženih študentov • Izboljšati sposobnost reševanja kompleksnih poslovnih problemov in izboljšave obstoječih rešitev • Razviti sposobnost hitre ekonomske ocene poslovnih idej • Izboljšati sposobnost predstavitve lastnih idej in rešitev

Vsebina

Temeljna področja obravnave predmeta: • Pomen podjetništva v turizmu • Podjetništvo kot alternativna zaposlitev • Identifikacija priložnosti za razvoj in izboljšavo turističnih produktov • Razumevanje strank in identifikacija ciljnih skupin • Reševanje realnih podjetniških izzovov na »hackatonu«, • ZIE model razvoja poslovnega modela, • Razvoj lastne podjetniške ideje • Predstavitev lastnih podjetniških rešitev

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja med njimi so: • predavanja, • »hackaton«, • reševanje izzivov s strani podjetij, • razvoj lastne podjetniške ideje

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • Študent razume pomen podjetništva v turizmu. • Študent zna identificirati poslovne priložnosti. • Študent spozna dizajnerske pristope za razvoj poslovnih priložnosti in izboljšavo obstoječih rešitev. • Študent spozna metode za poglobljeno razumevanje ciljnih strank, • študent na dveh projektih preizkusi pridobljena znanja za razvoj poslovnih priložnosti, • študent na treh predstavitvah preizkusi svojo sposobnost predstavitve predstavljenih rešitev.

Temeljni literatura in viri

MAURYA, Ash: Delaj vitko. Pasadena, O'Reilly , 2014 RIES, Eric: The Lean Startup. Crown Business, 2011

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Reševanje odprtih nalog/problemov 40% Opis podjetniške ideje 40% Kolokvij 20% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

 • dr. ROK STRITAR

 • Reševanje odprtih nalog/problemov: 40
 • Opis podjetniške ideje: 40
 • Kolokvij: 20

 • : 20
 • : 20
 • : 15
 • : 110

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.