SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: • Študenti samostojno načrtujejo digitalno komunikacijo za podjetje • Študenti so usposobljeni voditi poslovno komunikacijo na družbenih omrežjih • Študenti znajo samostojno izdelati vsebinski in terminski načrt • Študenti znajo pripraviti ustrezno poročilo za spremljanje učinkovitosti digitalnega komuniciranja Kompetence: • Razumeti celostno sliko digitalne komunikacije • Predstaviti pomen digitalnega komuniciranja za podjetje • Opisati osnovne pojme digitalnega komuniciranja • Razložiti razlike med digitalnimi kanali • Diferencirati namen posameznega kanala • Izdelati osnovno strategijo digitalnega komuniciranja • Izdelati vsebinski in terminski načrt • Ustvariti besedilo in slikovno gradivo za različne digitalne kanale • Uporabiti orodje Canva za urejanje slikovnega materiala za družbena omrežja • Pripraviti osnutek poročila za merjenje uspešnosti

Vsebina

• Digitalno komuniciranje - osnove • Ključni pojmi digitalnega komuniciranja • Kako pripraviti strategijo digitalne komunikacije za podjetje • Trendi digitalnega komuniciranja • Digitalni kanali – tipi in posebnosti • Spletni iskalniki • Komuniciranje na spletnih straneh • Komuniciranje na družbenih omrežjih • Email marketing in komuniciranje • Spletno oglaševanje • Spletni blogi • Vsebinski marketing • Vplivnostni marketing • Spletna analitika in poročanje

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Gostujoče predavanje • Seminarji • Primeri dobrih praks • Domače naloge

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • Predstavijo pomen digitalnega komuniciranja za podjetje • Definirajo osnovne pojme digitalnega komuniciranja • Poznajo in razložijo razlike med digitalnimi kanali • Pojasnijo namen posameznega kanala • Ustvarijo osnovno strategijo digitalnega komuniciranja • Izdelajo vsebinski in terminski načrt • Oblikujejo besedilo in slikovno gradivo za različne digitalne kanale • Uporabijo orodje Canva za urejanje slikovnega materiala za družbena omrežja • Pripravijo osnutek poročila za merjenje uspešnosti

Temeljni literatura in viri

E-knjige: / E-books: DIGITAL MARKETER - Ultimate-Guide-To-Digital-Marketing, dostopno na https://www.digitalmarketer.com/digital-marketing/, MARKETO, The Definitive Guide to Digital Advertising, dostono na https://www.marketo.com/definitive-guides/digital-advertising/, MARKETO, The Definitive Guide to Engaging Content Marketing, dostopno na https://www.marketo.com/definitive-guides/engaging-email-marketing/, MARKETO, The Definitive Guide to Social Media Marketing, dostopno na https://www.marketo.com/definitive-guides/the-definitive-guide-to-social-media-marketing/. Spletne povezave / web pages: https://education.hootsuite.com/, https://academy.hubspot.com/, https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage. »Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.«

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Pisni izpit 40% Skupinska projektna naloga 60% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

  • MANCA KORELC

  • Projektna naloga: 60
  • Pisni izpit: 40

  • : 10
  • : 10
  • : 10
  • : 60

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.