SLO | EN

Cilji in kompetence

• Postaviti trdne osnove za pravilno razumevanje povezanosti med zgodovino, kulturno dediščino in turizmom. • Ozavestiti evropsko identiteto skozi njeno zgodovino in dediščino.

Vsebina

• Civilizacijski dosežki Evrope. • Zgodovina Evrope od antike do danes. • Najpomembnejši mejniki evropskega razvoja: o Razvoj demokracije, o Razvoj nekaterih sodobnih evropskih držav, o Razvoj človekovih pravic, o Razvoj ustavnosti. • Slovenska zgodovina v kontekstu Evrope.

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Avdio in video predstavitve • Diskusijske skupine.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študenti: • poznajo temeljne mejnike evropske zgodovine, • poznajo ključne točke v razvoju nekaterih evropskih držav, • prepoznajo elemente evropske identitete in primerjajo posamezne dogodke v različnih zgodovinskih okoljih, • analizirajo posamezne zgodovinske pojave, procese in dogodke.

Temeljni literatura in viri

Prunk, Janko. Zgodovina Evrope v dobi racionalistične civilizacije 1775-2015. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. Gombrich, Ernst. Kratka zgodovina za mlade bralce. Ljubljana: Založba Grad, 1995. Prunk, Janko. Kratka zgodovina Slovenije. Ljubljana: Založba Grad, 2008. »Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.«

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Pisni izpit 80% Sodelovanje na vajah 20% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

  • izr. prof. dr. MARJETKA RANGUS, univ. dipl. pol.

  • Pisni izpit: 80
  • Sodelovanje na vajah: 20

  • : 20
  • : 10
  • : 60

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.