SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • razložiti razvoj potovalne dejavnosti. • podati značilnosti delovanja subjektov na potovalnem trgu v mikro (notranje okolje potovalne agencije) in makro smislu (zunanje okolje potovalne agencije) • Pojasniti izzive potovalne industrije • Prikazati delovanje in poslovanje potovalne • agencije Kompetence, ki jih študentje osvojijo: • Razumevanje konceptov potovalne industrije • Spoznajo pomen in vlogo potovalnih agencij in • organizatorjev potovanj • Se naučijo osnovnih delovnih procesov v • potovalni agenciji

Vsebina

Temeljna področja obravnave predmeta: Uvod v potovalno dejavnost: • Struktura potovalne dejavnosti • Vloga potovalne dejavnosti v turizmu • Posebnosti potovalne dejavnosti Analiza globalne potovalne dejavnosti: • Ravni potovalne dejavnosti • Dobavitelji in potrošniki v potovalni dejavnosti • Trgi potovalne dejavnosti • Terminologija v potovalni dejavnosti Funkcije potovalnih subjektov: • Vloga organizatorjev potovanj • Vloga posrednikov potovanj • Vloga servisnih agencij Delovni procesi v potovalni agenciji. • Produkcija • Posredovanje in prodaja • Promocija • Rezervacije • Izvedba Trendi v potovalni dejavnosti

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja med njimi so: • Predavanja • Diskusijske skupine • Predstavite del • Video predstavitve in filmi • Primeri iz prakse • Samostojni študij študentov • Terenske vaje

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • Poznavanju razvoja in osnov potovalne dejavnosti • Razumevanju specifik globalne potovalne • dejavnosti • Razumevanje trendov globale potovalne • dejavnosti in njihova uporaba pri pripravi paketnih potovalnih aranžmajev. • Poznavanje postopkov priprave turističnih • proizvodov in storitev. • Poznavanje in uporaba potrebnih dokumentov ter • temeljnih pravnih aktov, ki določajo • poslovanje organizatorja in posrednika • potovanj. • Razumevanje pomena integracij v potovalni • dejavnosti. • Znajo razviti ustrezen pristop k delu z ljudmi. • Poznavanju strokovne terminologije s področja • potovalne dejavnosti.

Temeljni literatura in viri

Gorenak, M. (2017). Svet turističnih vodnikov in spremljevalcev: znanstvena monografija. Pearson Education Limited. Rudez, H. N. (2013). Potovalna dejavnost v sodobnem okolju. UPP Monograph Series. Archer, J., & Syratt, G. (2012). Manual of travel agency practice. Routledge. Priporočena dodatna literatura / Recommended additional literature: Frajzman, P. (2012). Internacionalizacija slovenskih potovalnih agencij (Doctoral dissertation, University of Primorska, Faculty of Management). Rudez, H. N. (2013). Potovalna dejavnost v sodobnem okolju. UPP Monograph Series. Singh, L. K. (2008). Management of travel agency. Gyan Publishing House. Walker, J. R., & Walker, J. T. (2004). Introduction to hospitality management (pp. 20-23). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Elektronski viri / e-sources: IATA Travel Agents: https://www.iata.org/pages/default.aspx Poročila WTTC: https://www.wttc.org/ Razne študije primerov, ki jih pripravita nosilec in asistent. / Case studies prepared by course coordinator and assistant. »Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.«

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Samostojno seminarsko delo. 40% Aktivno sodelovanje na vajah. 10% Pisni izpit. 50% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

 • doc. dr. BORIS PREVOLŠEK, mag. ekon. in posl. ved

 • Pisni izpit: 50
 • seminarska naloga: 40
 • Akt. sodel. na seminarskih vajah: 10

 • : 30
 • : 5
 • : 25
 • : 120

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.