SLO | EN

Cilji in kompetence

• Prikazati in utemeljiti uporabnost računalništva in informatike v varnostnih vedah za doseganje delovnih ciljev in globalno povezljivost. • Seznaniti slušatelje s tehnologijami in načinom uporabe le-te v informacijski družbi. • Prikazati procese izmenjevanja informacij, potrebne tehnologije, izmenjevanje in hranjenje podatkov. • Prikazati uporabnost spoznanj v doseganju osebnih in organizacijskih ciljev ter podati osnovo za kreativno izrabo IKT pri delu v realnem in kibernetskem prostoru. • Seznaniti slušatelje z načinom uporabe informacijskih tehnologij za potrebe študija varnostnih ved. • Predstaviti aktualne tehnike družbenega inženiringa in odziva nanje.

Vsebina

• Informacijska družba in varnostne vede • Informacijski sistemi in organizacije • Osnove varnosti informacijskih sistemov • Umetna inteligenca v vsakdanjem življenju • Kibernetski prostor • Osnove varnosti v kibernetskem prostoru • Spletna socialna omrežja • Osnove računalništva • Operacijski sistemi in druga sistemska programska oprema • Aplikacije in druga uporabniška programska oprema • Informacijska podpora za strokovno-raziskovalno delo • Evropske smernice • Izobraževanje na temo aktualnih tehnik družbenega inženiringa in odzivanja

Metode poučevanja in učenja

Predavanj nosilca predmeta in vabljenih predavateljev iz prakse, vaje, obdelave primerov iz prakse, diskusij na aktualne teme, skupinskih in individualnih konzultacij. Posebna pozornost je namenjena aktivnemu vključevanju študentov v diskusije in vaje ter sprotnemu delu.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Razumevanje informacijske družbe, poznavanje delovanja računalnikov in sodobnih tehnologij, poznavanje ključnih vrst programske opreme ter informacijskih sistemov, ki se v sodobni družbi pojavljajo. Razumevanje kibernetskega prostora in njegove vloge v informacijski družbi ter na specifičnih varnostnih področjih.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Sposobnost učinkovite uporabe programske opreme, pristopov in tehnologij, potrebnih pri študiju (urejevalniki besedil, orodja za anketiranje, orodja za obdelavo podatkov, predstavitev rezultatov). Sposobnost varne uporabe sodobnih tehnologij v kibernetskem prostoru ter učinkovitega iskanja, hranjenja ter obdelave podatkov. Sposobnost ustreznega odzivanja na napade z aktualnimi tehnikami družbenega inženiringa.

Temeljni literatura in viri

• VRHOVEC, Simon. Računalništvo in informatika v varstvoslovju : zbrano študijsko gradivo : 1. letnik, Visokošolski študijski program Informacijska varnost/Varnost in policijsko delo. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2019. [82] str., ilustr. • Bavec, C., Kovačič, A., Krisper, M., Rajkovič, V., Vintar, M. (2018). Slovenija na poti digitalne preobrazbe. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-7059-00-7. • Rainer, Ceglielski. Introduction to Information Systems, John Wiley and Sons, 2013. • Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2011). Computer architecture: a quantitative approach. Elsevier.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

/

  • izr. prof. dr. SIMON VRHOVEC

  • Pisni izpit: 50
  • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 50

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 1.