SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je zagotoviti celovit pregled naraščajočih groženj zasebnosti podatkov in tehnologij za njihovo zaščito. Vsebina predmeta omogoča razumevanje interdisciplinarnih vidikov ravnanja s podatki in rešitev za kibernetsko varnost in zasebnost. Obravnavani so različni vidiki na področju zasebnosti, od tehničnih in pravnih do družbenih ter gospodarskih.

Vsebina

• Pomen zasebnosti v digitalni dobi • Pravni vidiki zasebnosti • Anonimna omrežja/komunikacijski kanali, prstni odtisi naprav, digitalni odtis itd. • Informacijsko-teoretične tehnike ohranjanja zasebnosti, uporabna varnost in zasebnost, tehnologije za povečanje zasebnosti (PET), metrike zasebnosti in orodja za poseganje v zasebnost • Uporabniku prijazne metode avtentikacije, zasebnost pri upravljanju identitete, anonimna pooblastila, dokazi ničelne vednosti in njihova uporaba • Komunikacije, odporne na cenzuro ter metode analize prometa in napadi • Socialni inženiring in druga tveganja, povezana s človeškimi dejavniki, krepitev zaznavanja tveganja • Zasebnost v družbenih omrežjih, vključno z zaščito deljene vsebine, zaščito interakcij med uporabniki in orodji za pomoč pri sprejemanju odločitev v zvezi z zasebnostjo • Biometrične tehnologije in njihovi vplivi, vprašanja zasebnosti interneta stvari, ravnanje s podatki • Anonimizacija z zaupanja vredno tretjo osebo, zakrivanje podatkov.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • računalniške vaje, • individualno delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: • razložiti pomen zasebnosti informacij, • razpravljati o vprašanjih zasebnosti in mehanizmih anonimnosti, • razumeti pomen digitalnega odtisa, • razumeti tehnologije, ki se uporabljajo za zmanjšanje izpostavljenosti tveganjem povezanih z zasebnostjo, • razumeti o pomanjkljivosti tehničnih rešitev, • predstaviti regulative, ki naslavljajo zasebnost. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor računalniških vaj, pisno izražanje pri pisnem izpitu. • Uporaba informacijske tehnologije. • Reševanje problemov: uporaba tehnologij za krepitev zasebnosti.

Temeljni literatura in viri

• Marko Hölbl In Lili Nemec Zlatolas, Gesla, overjanje in digitalno podpisovanje : učno gradivo [na spletu]. Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 2022. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=83411 • Brian W. Kernighan, Understanding the Digital World: What You Need to Know about Computers, the Internet, Privacy, and Security, ? Princeton University Press, 2021 • Eric Faster in Chris Capra, DIGITAL PRIVACY: Internet Security to Stop Big Companies from Tracking and Selling Your Data, 2020

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • doc. dr. LILI NEMEC ZLATOLAS, univ. dipl. med. kom.

  • Pisni izpit: 60
  • Računalniške vaje: 40

  • : 20
  • : 10
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.