SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je, da študent osvoji osnovna znanja zelenega raziskovanja v podatkovni znanosti s pomočjo bibliometrike.

Vsebina

• Osnove raziskovanja in zelenih pristopov k raziskovanju v podatkovni znanosti (zeleni pristop k raziskovanju, principi omeji, ponovno uporabi in recikliraj pri raziskovanju, bibliometrika kot zeleno raziskovalno orodje) • Bibliometrična orodja in koncepti (orodja za bibliometrično analizo, bibliometrika v podatkovni znanosti, celosten pregled raziskovalnih področij) • Zbirke znanstvene literature (različni viri podatkov, metapodatki v bibliografskih znanstvenih zbirkah) • Raziskovalne metodologije (kvantitativne raziskovalne metode, kvalitativne raziskovalne metode) • Načrtovanje bibliometrične raziskave (raziskovalna tematike, raziskovalna vprašanja, izbira primerne bibliometrične zbirke, zajemanje podatkov, predobdelava podatkov) • Bibliometrična analiza podatkov (uporaba bibliometričnih orodij, izbira primernih metod glede na raziskovalna vprašanja, obdelava vizualizacijskih elementov, interpretacija rezultatov, vizualizacija rezultatov)

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • računalniške vaje.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • razumeti uporabo bibliometrike v raziskovalnem procesu, • izbrati primerna bibliometrična orodja in primerne zbirke podatkov. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Zeleno raziskovanje: uporaba učinkovitih orodij in principov omeji, ponovno uporabi in recikliraj, • Uporaba programskih orodij: uporaba bibliometričnih orodij in njihovih metod, • Koriščenje bibliometričnih pristopov v podatkovni znanosti za potrebe raziskovanja: pridobivanje bibliografskih podatkov, analiza bibliografskih podatkov, interpretacija bibliografskih podatkov, uporaba primernih vizualizacijskih metod za predstavitev rezultatov.

Temeljni literatura in viri

• Ian Foster, Rayid Ghani, Ron. S. Jarmin, Frauke Kreuter, Julia Lane (Eds.): Big Data and Social Science: Practical Guide to Methods and Tools, 1st Edition, Chapman and Hall/CRC, 2016. • Anol Bhattacherjee, Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, 2nd Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012. • Fred Pyrczak, Randall R. Bruce: Writing Empirical Research Reports, 7th edition, Routledge, 2011. • Gorraiz, Juan Ignacio, Rafael Repiso, Nicola De Bellis, Gernot Deinzer: Best Practices in Bibliometrics & Bibliometric Services, 2022. • Karakatič, S., & Fister, I. (2022). Strojno učenje: s Pythonom do prvega klasifikatorja (1. izd., pp. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (158, 2 ))). Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba; Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. doi:10.18690/um.feri.1.2022.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • red. prof. dr. PETER KOKOL, univ. dipl. inž. el.

  • Pisni izpit: 50
  • Računalniške vaje: 50

  • : 15
  • : 15
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.