SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je študentom nuditi osnovna znanja s področja mehkih veščin, jih seznaniti z pomembnostjo mehkih veščin za trajnostno naravnanost in vzpodbuditi uporabo pridobljenega znanja v praksi.

Vsebina

? Kaj so kompetence? ? Kaj so veščine? ? Kaj so mehke veščine? ? Kaj je trajnost? ? Katere so mehke veščine pomembne za trajnostno naravnanost ? Trajnostne kompetence za reševanje kompleksnih realnih problemov in izzivov (npr. kritično razmišljanje, razmišljanje o prihodnosti (anticipatornost), razmišljanje o vrednotah, strateško razmišljanje) ? Mehke veščine in trajnost v vsakdanjem življenju ? Mehke veščine in trajnost v poslovnih okoljih

Metode poučevanja in učenja

? predavanja, ? praktične delavnice, ? seminarska-raziskovalna naloga (in predstavitev)

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • Poznavanju in razumevanju pomena mehkih veščin, • razumevanju pojma trajnost, • razumevanju pomena mehkih veščin v povezavi s trajnostjo, • sposobnosti uporabe mehkih veščin v trajnostni naravnanosti.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

? poznavanje razvoja in razumevanje pomena mehkih veščin, ? razumevanje pomena trajnosti, ? razumevanje pomena mehkih veščin v trajnostni naravannosti v vsakdanjem in poslovnem okolju.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta. Dodatna literatura: Izbrani članki. Seattler, C., S., and Ceulemans, K., 2017. Teaching Sustainability in Higher Education: Pedagogical Styles that Make a Difference, Canadian Journal of Higher Education Revue canadienne d’enseignement supérieur, 47 (2), 47–70. Kovačič Lukman R., Glavič, P., Carpenter A., Virtič, P., 2016. Sustainable consumption and production – Research, experience and development. J. Clean. Prod. 138, part 2, 139–147. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.049 Hess, D., Maki, A., 2019. Climate change belief, sustainability education, and political values: Assessing the need for higher-education curriculum reform. J. Clean. Prod. 228, 1157–1166. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.291 Haddock-Fraser, J., Rands, P., Schoffham, S., 2018. Leadership for sustainability in Higher education. Bloomsbury Academic, London. Lozano, R., Merrill, M., Sammalisto, K., Ceulemans, K., Lozano, F., 2017. Connecting Competences and Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education: A Literature Review and Framework Proposal. Sustainability 9(10), 1889. https://doi.org/10.3390/su9101889 Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-Almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., Waas, T., Lambrechts, W., Kovačič Lukman, R., Hugé, J., 2015. A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: results from a worldwide survey. J. Clean. Prod. 108, 1–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.048

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

• seminarska naloga.

  • izr. prof. dr. SONJA MLAKER KAČ
  • red. prof. dr. REBEKA KOVAČIČ LUKMAN

  • seminarska naloga: 100

  • : 20
  • : 10
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.