SLO | EN

Cilji in kompetence

1. Študent razume teorije fizike in fiziologije potapljanja. 2. Študent zna izračunati osnovne formule fizikalnih pojavov med potopom(pritisk, volumen, gostota). 3. Študent razlikuje potapljaško opremo in je sposoben ustrezno izbrati sestaviti in razstaviti 4. Študent pozna mednarodne potapljaške znake in jih zna uporabiti v dani situaciji 5. Študent pozna teorijo načrtovanja potopov. 6. Študent zna načrtovati potope brez dekompresije do globine 18m. 7. Študent obvlada teoretične in praktične osnove avtonomnega potapljanja.

Vsebina

1. fizika in fiziologija potapljanja, 2. potapljaška oprema 3. potapljaški znaki 4. načrtovanje potopov z uporabo potapljaških tabel.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika • delo v parih.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• Študent razlikuje fizikalne vplive v različnih vodah med izvedbo potopa, • študent zna našteti različne tehnike izenačevanje pritiska v ušesih, • študent zna izvesti izenačevanje pritiska v ušesih, • študent zna našteti osnovno potapljaško opremo, • študent zna izbrati, sestaviti in uporabiti potapljaško opremo, • študent pozna pomen prebranih vrednosti iz potapljaških instrumentov in njihovo uporabo, • študent zna pokazati zahtevane potapljaške znake, • študent zna opisati posebnost potapljanja v različnih podvodnih okoljih. • Študent zna opisati postopke reševanje ob nastopu problemov na površini vode in med potopom. • Študent zna planirati rekreativne potope do 18m brez dekompresije. • Študent zna uporabiti osnovne funkcije potapljaškega računalnika. • Študent pozna pravila potapljanja s sopotapljačem. • Študent obvlada namestitev potapljaške maske pod vodo. • Študent zna zadržati dih in vstaviti ustnik regulatorja pod vodo. • Študent zna pod vodo uporabiti ali ponuditi pomožen regulator(Oktupus) od sopotapljača. • Študent obvlada nevtralno plovnost na poljubnih globinah v vodi s pomočjo avtonomne potapljaške opreme. • Študent pridobi mednarodno priznano potapljaško izkaznico PADI potapljača odprtih voda(OWD) in usposobljenost za potapljanje v paru do globine 18 m. Opomba: Za praktične vaje se bo študente razdelilo na več manjših skupin in v pare. Praktični del v vodi se izvede po uspešno zaključenem teoretičnem delu (minimalno 90% uspešnost na testu) pod vodstvom certificiranega inštruktorja PADI v enem od potapljaških centrov. Kadar vremenske razmere omogočajo se planirane vaje namesto v bazenu izvedejo v nizki vodi v morju (ali jezeru).

Temeljni literatura in viri

1. Igor Vrhovec (2015). Začetni potapljaški tečaj PADI Open Water Diver, Slovenski prevod PADI OWD študijski pripomoček, Ljubljana: Skupina NORIKSUB, (samozaložba) 2. Clark, R. A. (2003). Open Water Diver. Priročnik za potapljače. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 3. eUčilnica teoretičnega dela PADI OWD: https://www.padi.com/courses/open-water-diver

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

- znanje plavanja - zdravstvena sposobnost za potapljanje (študent podpiše izjavo)

Opombe

• Teoretični izpit • Praktični izpit v vodi

  • izr. prof. dr. BORUT WERBER, univ. dipl. org.

  • Praktični izpit: 60
  • Teoretični izpit: 40

  • : 15
  • : 15
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.