SLO | EN

Cilji in kompetence

• Praktična izvedba posameznih elementov športne panoge. • Študent bo oblikoval pozitivna stališča do športa ter se navajal na zdrav način življenja. • Oblikovati trajne gibalne navade v vsakdanjem življenju. • Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija. • Študent razume vpliv športne vadbe za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. • Študent razume odzivanje organizma na napor in prilagoditev na različne oblike vadbe. • Študent izboljša telesne in motorične sposobnosti, kar se kaže v izboljšanju tehnike in taktike v igri z loparjem.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: - zdrav življenjski slog, - pomen pravilne prehrane, - specifika športne panoge (pregled razvoja badmintona, namiznega tenisa in skvoša, filozofijo vadbe in razumevanje pomembnosti pravilne izvedbe vaj). Praktične vsebine se nanašajo na: - pravilno izvajanje osnovnih vaj badmintona, namiznega tenisa in skvoša. - karakteristike igre (zgodovinski razvoj, organiziranost v svetu in pri nas, pravila, oprema, rekviziti). - izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov in taktike, drža loparja, položaj igralca, tehnika gibanja, vrste udarcev in let žoge, izvedba udarcev, njihova osnovna taktična uporaba.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Študent opiše teorije aktivnega počitka in metode za regeneracijo telesa. • Teoretično opiše in praktično prikaže pravilne tehnike vadbe za razvijanje motoričnih in povečevanje funkcionalnih sposobnosti organizma. • Pravilno izvede servis pri badmintonu, namiznem tenisu in squash igri. • Pravilno izvaja različne udarce med igro. • Pozna in razloži pravila igre. • Demonstrira tehnike športne igre za njeno varno izvajanje.

Temeljni literatura in viri

• Kondrič M, Horvat M. Namizni tenis v šoli: vadba in igralne oblike namiznega tenisa v šoli. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2008. • Kondrič M. Osnove učenja namiznega tenisa z Bojanom Tokičem. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2002. • Vučković G. Osnovna tehnika v squashu (videoposnetek): gibanje, postavitev in osnovni udarci. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2007. • Vučković G. Osnove squasha. Ljubljana: samozal. cop. 2000. • Šeme T. Osnove učenje in metodični postopki pri učenju badmintona. Ljubljana, 2010. • Pohar D. Badmintonska pravila. Ljubljana: Badmintonska zveza Slovenije, 2006.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  • doc. dr. SILVESTER LIPOŠEK, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.