SLO | EN

Cilji in kompetence

• S petjem obuditi glasbeno ustvarjanje posameznika, doprinesti k boljšemu, poznavanju in širjenju umetniškega obzorja na področju glasbe, • usposobiti pevski organ, • razviti glas, • izraziti besedilo, • povezati besedo in glasbo.

Vsebina

• zborovsko petje različnih glasbenih zvrsti in obdobij, • petje slovenskih (in tujih) narodnih pesmi, • petje umetnih slovenskih in tujih skladb – renesančnih, ev.baročnih, romantičnih in sodobnih s posebnim premislekom o izbiri tehtnega programa. Tehnika petja: • vaje za preponsko dihanje, • ogrevanje glasilk, • izenačevanje vokalov, • izenačevanje registrov, • vaje za volumen glasu.

Metode poučevanja in učenja

• skupinsko delo, • igre vlog, • diskusija.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• pevec zbora se seznani z osnovami pevske tehnike in spozna pristope k petju različnih glasbenih del in zvrsti, • zborovsko petje različnih glasbenih zvrsti in obdobij, • petje slovenskih (in tujih) narodnih pesmi, • petje umetnih slovenskih in tujih skladb – renesančnih, ev.baročnih, romantičnih in sodobnih s posebnim premislekom o izbiri tehtnega programa. Tehnika petja: • vaje za preponsko dihanje, • ogrevanje glasilk, • izenačevanje vokalov, • izenačevanje registrov, • vaje za volumen glasu.

Temeljni literatura in viri

• Švikaršič, Z. 1987: Koroške slovenske narodne pesmi, Zveza kulturnih organizacij Slovenije, Ljubljana, • Slovenska zborovska stvaritev, 55 skladateljev, Ed. Izbrana dela slovenskih skladateljev,št.37, ZKOS, Ljubljana, • Kumar, A.1990: A cappella, ZKOS, Slovenija, • Ravel, M. 1916: Trois Chansons, Ed. Durand, Paris, • Kalmer, Stefan / Moeller, Mirko / Schnitzer, Ralf 2013: Singen ist klasse, SCHOTT, Nemčija, • Sandström, S.D. 1981: Agnus Dei, Nordiska Musikförlaget, Stockholm.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Posebnih pogojev za vključitev v delo ni.

Opombe

• Izpit: petje zborovske partiture.

  • doc. TADEJA VULC

  • Ustni izpit: 100

  • : 30
  • : 15
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.