Študijski programi na Univerzi v Mariboru

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
U​niverzo v Mariboru sestavlja 17 fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe. Bodoči študenti lahko izbirajo med študijskimi programi vseh stopenj. Ponujamo: visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe 1. stopnje, enovite magistrske študijske programe 2. stopnje, študijske programe 2. stopnje in 3. stopnje ter študijske programe za izpopolnjevanje znanja.

Izvedba študijskih programov po kreditnem sistemu študija (ECTS) omogoča študentom opravljanje študijskih obveznosti tudi v tujini in izbiro predmetov drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru ter vključevanje v mobilnost.​

PRIKAZOVALNIK ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV​

Vstop v prikazovalnik študijskih programov UM 

Podatki v prikazovalniku razpisanih študijskih programov so namenjeni kandidatom za študij v prihodnjem študijskem letu. 
Podatki za razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe se osvežijo 1. decembra tekočega leta, podatki za razpis za vpis v podiplomske študijske programe pa 1. marca.

 Dodiplomski študij​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (1. stopnja)

​​Z visokošolskimi in univerzitetnimi študijskimi programi 1. stopnje nudimo odlične možnosti za izgradnjo poklicne poti. Pridobljene kompetence ter aktivno sodelovanje v projektih, opravljanje praktičnega usposabljanja pri bodočih delodajalcih, omogočajo študentom hitro in uspešno vključitev na trg dela.

Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje (VS) študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Obvezen sestavni del teh študijskih programov je praktično izobraževanje v delovnem okolju.

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje (UN) študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju zahtevnega dela.

 Študijski programi za izpopolnjevanje

​Študijs​ki programi za izpop​olnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja. Namenjeni so izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja.​

 Podiplomski študij​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (2. in 3. stopnja)

​​Magistrski in enoviti magistrski študijski programi 2. stopnje študentom omogočajo poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v ši​ršem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge. 

Doktorski študijski programi 3. stopnje študentom omogočajo poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. Obvezen sestavni del teh programov so tudi temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge.
​​
​​Outstanding International Student Satisfaction nagrada Study in SloveniaStudyportals nagrada
Zadnja sprememba: 20. 03. 2023 10:54