Doktorska šola UM

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Na Univerzi v Mariboru je bila novembra 2016 ustanovljena Doktorska šola​ Univerze v Mariboru, v katero so vključeni študijski programi 3. stopnje, ki zadostujejo standardom odličnosti, ki jih določa Pravilnik o dokt​orskem študiju na UM​. 


V Doktorsko šolo UM so s svojimi doktorskimi študijskimi programi vključene vse članice UM. ​Doktorsko šolo vodi Svet Doktorske šole UM (SDŠ), ki ga sestavljajo po en vodja doktorskega študijskega programa s posamezne članice Doktorske šole UM ter predstavniki študentov. SDŠ zaseda enkrat mesečno in je trenutno posvetovalni organ Senata UM. ​​​ Sofinanciranje dr. študija 2022/23

IZPOSTAVLJAMO: Univerza v Mariboru objavlja Javni razpis za sofinanciranje​​ doktorskega študija za študijsko leto 2022/23.​ Pogoji kandidiranja na javnem razpisu ter vsebina in priprava prijave so objavljeni v dokumentaciji, ki je dosegljiva na spodnjih povezavah.​​​

 Prijava teme doktorske disertacije

​Postopek prijave teme doktorske disertacije določa Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.
​​Tema doktorske disertacije je potrjena, ko Sen​at UM izda sklep o njeni potrditvi. Kandidati dobijo podrobnejša navodila za izdelavo doktorskega dela na članicah UM.

Preverite infografiko postopka potrditve teme doktorske disertacije, ki vam je lahko v pomoč pri seznanitvi s postopkom potrditve teme. ​
Infografika potrditve teme doktorske disertacije​​

Dokumenti, potrebni za prijavo teme doktorske disertacije:

  • Prijava teme doktorske disertacije in Soglasje mentorja in somentorja (gl. spodaj) Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.
  • Dispozicija teme doktorske disertacije v skladu s četrtim in petim odstavkom 18. člena Pr​avilnika o dokto​rskem študiju na UM​. Pri tem upoštevajte tudi Priporočila za​ analizo virov in utemeljitev izvirnosti teme doktorske disertacije (gl. spodaj).

 Izobraževanja

​Univerza v Mariboru pripravlja izobraževanja Izpopolni UM, kamor sodijo tudi delavnice, ki so namenjene doktorskim študentom UM, na katerih spoznajo in nadgradijo prenosljiva znanja, ki jim bodo koristila v nadaljevanju njihove kariere. 


Izobraževanja izvajajo izkušeni visokošolski učitelji in sodelavci Univerze v Maribor​​u, pa tudi mednarodno priznani in kompetentni strokovnjaki iz drugih organizacij v Sloveniji in tujini, ki imajo bogate izkušnje in ustrezna strokovna znanja.

 Zanimive povezave

 Prikazovalnik študijskih programov

 Financiranje študija

 Oddaja doktorske disertacije in zagovor

Postopek je shematsko prikazan po korakih od oddaje doktorske disertacije do zagovor​a.
Infografika postopka oddaje doktorske disertacije

 Promocija doktorjev znanosti

​​​Univerza v Mariboru organizira promocije doktorjev znanosti UM predvidoma štirikrat letno, dvakrat v zimskem, enkrat v pomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju, po potrebi pa tudi večkrat. Točen datum promocije v skladu s Statutom UM določi rektor.
Kandidati za promocijo doktorjev znanosti morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa 157. člen Statuta UM, ter kriterije in merila, zapisana v 30. členu Pravilnika o doktorskem štud​iju na UM​.

Skladno s 157. členom Statuta UM je Senat Univerze v Mariboru potrdil interpretacijo, da povzete​k obja​ve v tujem jeziku (gl. spodaj) v publikaciji, ki ima vse povzetke v tujem jeziku, pomeni daljši povzetek (summary – najmanj 500 besed), na podlagi katerega so spoznanja doktorske disertacije dosegljiva svetovni javnosti.
​​
Senat UM je sprejel avtentično​ razlago 157. člena Statuta UM (gl. spodaj), in sicer se "drugi odstavek 157. člena razlaga skupaj s prvim odstavkom istega člena na način, da morajo biti spoznanja doktorskega kandidata objavljena v tujem jeziku (razen za nacionalne vede) v publikaciji, ki izhaja v državah EU ali OECD, oz. v publikaciji, ki ima vse povzetke v tujem jeziku države EU oz. OECD ob pogoju, da so spoznanja iz doktorske disertacije s takšno objavo dostopna svetovni znanstveni javnosti."
Novi doktorji znanosti UM​​​

 Dodatne informacije

​​📞 +386 (2) 23 55 223​                                             
 📧 poststudy@um.si


​​​​​Logotip Study in SloveniaLogotip Outstanding international student satisfactionLogotip Studyportals​​


Zadnja sprememba: 18. 10. 2022 14:16