Obštudijska dejavnost

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa, potrebnih za napredovanje po programu. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti in ne vpliva na število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik.​

Letak KOOD


Objavljamo razpis kreditno ovrednotene obštudijske​ deja​v​nosti za študijsko leto 2023/2024!​​

Izbirate lahko med 79 učnimi enotami z vsebinami s področij športa, ekonomije, tehnike, človekovih pravic in​ drugih področij, v študijskem letu 2023/2024 pa je v nabor prvič ​vključeno tudi večje število učnih enot s področja zelenih in digitalnih vsebin, saj si Univerza v Mariboru v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) prizadeva študente opremiti z znanjem in kompetencami za trajnostni razvoj in trajnostni način življenja.

Veščine za digitalno in zeleno prihodnost

Pogoji za prijavo: 

Prijavijo se lahko študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti Univerze v Mariboru na izmenjavi.

Rok za prijavo:

Prijava poteka v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta oz. najkasneje do 6. oktobra 2023. Navedeni prijavni rok ne velja za učno enoto Strokovna praksa na ŠP 2. stopnje kot KOOD 1, 2, 3, 4. Na to učno enoto se je možno prijaviti kadarkoli med študijskim letom.​​​​


​​

Učni načrti razpisanih ​obštudijskih dejavnosti


 Strokovna praksa na študijskih programih 2. stopnje

Kot študent Univerze v Mariboru lahko na magistrskem študiju v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti opravljaš tudi strokovno prakso, ki je ovrednotena s 6 ECTS kreditnimi točkami. Pridobljene kreditne točke lahko uveljavljaš v okviru proste izbirnosti v študijskem programu 2. stopnje, v katerega si vpisan, če študijski program omogoča prosto izbirnost in uveljavljanje strokovne prakse kot izbirnega predmeta, v nasprotnem primeru pa se ti strokovna praksa vpiše v prilogo k diplomi kot dodatno opravljena študijska obveznost.
Letak za strokovno prakso na ŠP 2. stopnje​​
Zadnja sprememba: 16. 07. 2023 13:42