Spremljaj svoj napredek pri študiju

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

V spletnem AIPS-u je vsem študentkam in študentom študijskih programov Univerze v Mariboru, ki imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta, na voljo infografika, ki posamezniku omogoča lažje spremljanje napredovanja pri študiju. Prehojena študijska pot je prikazana z različnimi diagrami napredka in značkami za opravljene študijske obveznosti.​


 Vklop infografike

​​Infografika je integrirana v akademski informacijski podsistem ​Univerze v Mariboru. Vklop infografike je na voljo samo študentom s statusomŠtudent z infografiko upravlja sam. Po pri​javi v spletno mesto AIPS (z digitalno identiteto UM) jo vključite v zavihku Študij.​

 Izkustvena krivulja

Svoj napredek lahko primerjate z izkustveno krivuljo preteklih generacij. Izkustvena krivulja je pripravljena za vsak študijski program ločeno in predstavlja večletno statistično povprečje doseganja ECTS uspešnih študentov.​ Prikazuje izkušnje študentov na študijskem programu, na katere vpliva veliko dejavnikov. V določenih primerih je možna tudi odsotnost prikaza krivulje. 


Infografika - kako napredujem? Funkcionalnost je dostopna na spletni strani aips.um.si


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Logotip Univerze v Mariboru, projekta Didakt.UM, MIZŠ in ESS  


Zadnja sprememba: 24. 11. 2023 14:15